Božja beseda

Glasilo ptujskih župnij

zivljenje vstajenje logo

Društvo izobražencev Viktorina Ptujskega

Društvo izobražencev Viktorina Ptujskega je bilo sicer ustanovljeno 26. februarja 1993, takrat z 10 ustanovnimi člani. Predsednica iniciativnega odbora je bila Božena Čačkovič, idejni vodja ustanovitve društva pa pater Tarzicij Kolenko.  Z izborom imena so želeli ohraniti spomin na škofa svetega Viktorina Ptujskega, ki je živel v 3. stoletju.
Danes društvo prireja Viktorinove večere in koncerte, med drugim redno tudi božičnega, ki ponavadi privabi največ poslušalcev, tudi do 500. Namen Viktorinovih večerov je organizirati večere oziroma druženja, na katerih izpostavijo duhovnost in kulturo.