Božja beseda

Glasilo ptujskih župnij

zivljenje vstajenje logo

Attachments:
Download this file (oktober-2020.pdf)Oktober 2020448 kB
Download this file (september-2020.pdf)September 2020524 kB
Download this file (avgust2020.pdf)Avgust 2020439 kB
Download this file (julij-2020.pdf)Julij 20201204 kB
Download this file (Junij-2020.pdf)Junij 2020549 kB
Download this file (Marec-2020.pdf)Marec 2020625 kB
Download this file (februar-2020.pdf)Februar 20201338 kB
Download this file (januar-2020.pdf)Januar 20201280 kB

HALLOWEEN, NE HVALA!

HALLOWEEN-pskus

HALLOWEEN

Halloween je sestavljenka iz anglosaksonskega okolja izpeljana iz katoliškega praznika Vseh svetih (latinsko: Dies festum in omnium sanctorum); angleško All Hallow's Day (All = vsi; Halllow = svetnik Day = dan). Predvečer Vseh svetih, 31. oktober, je bil poznan kot »večer vseh svetih«, angleško All Hallow's Evening iz česa se je s krajšanjem pojavil pojem Halloween.

Hallowee, kot noč pred Vsemi svetimi, nima ničesar skupnega z Nočjo čarovnic, razen tega da paden na isti datum kot poganski keltski praznik Samhain, ki ga praznujejo sodobni pogani, katerim pripadajo novodobne čarovnice.

KRATKA ZGODOVINA HALLOWEENA

Praznik Halloween je prevzet iz keltskega poganstva. Kelti (lat. Celtae, Gali; kéltoi po keltsko: skriti) so bili skupina indoevropskih poganskih narodov, naseljenih ob koncu drugega in začetku prvega tisočletja pred Kristusom na širnem področju severno ob reke Marne. Bili so politeisti in so verovali v več kot sto različnih božanstev, med katerimi je posebno mesto zavzemal planet Zemlje. Ravnali so se po luninem – sončnem koledarju, v katerem sta sonce in luna igrala specifično vlogo. Posebno luno (ženskega spola), ki je predstavljala plodnost zemlje in ženske, so častili s štirimi velikimi letnimi prazniki; Samhain (od 31. oktobra do 2. novembra), Imbolc (1. ali 2. februar), Beltane (30. april ali 1. maj), Lughnasadh (1. avgust).

Halloween se je razvil iz omenjenega keltskega praznika Samhaina (etimološko »konec leta«; od: sam = konec + fuin = leto), ki je predstavljal slavje ob koncu poletja in začetku zime, konec starega in začetek novega leta. Kelti so ga začeli slaviti na večer 31. oktobra in ga zaključili s sončnim vzhodom 2. novembra, tako so ga slavili tri zaporedne noči. Druidi (keltski duhovniki) so določili, da v teh treh nočeh red in pravila ne veljajo, tako je tri noči zaporedoma pod maskami vladal kaos (druidski karneval) in ljudje so lahko v nedogled kolektivno noreli, popivali, čarali in prirejali orgije. Na Samhain so se med ostalimi poganskimi običaji odvijala žrtvovanja živali in ljudi ter klicanje duhov prednikov (festival mrtvih). Menili so da se v tej noči zbližata svetova živih in mrtvih ter se bolj omogoči medsebojna komunikacija obeh svetov. Verjeli so, da večje kot bo število darovanih žrtev obilnejša bo letina.

POGANSKI OBIČAJI PREPOZNANI V HALLOWEENU

Folklorni običaji Halloweena so vezani na njegov poganski izvor. Maskiranje v kože ubitih živali in nošenje njihovih glav je imelo namen odgnati zle duše, ki so na Halloween blodile po zemlji in škodovale živim ali pa so si kostume nadeli, da bi prevzeli vrlino ubite živali (moč, hitrost, zvitost…). Običaj Trick or treat (rečejo otroci v Ameriki na predvečer Vseh svetih, ko zbirajo sladice po hišah) je imel v začetku namen, pridobiti naklonjenost pri dušah umrlih, da živim ne škodujejo. V središču ameriške tradicije praznovanja Halloweena se nahaja The Jack o'lantern (Jack s svetilko) gre za izrezljano bučo s svečo na sredini. Nekateri zgodovinarji ta običaj pripisujejo samim Keltom, ki bi naj izdolbli jabolko ali zelenjavo (repo, bučo…), da bi v njih postavili svečo, drugi pa so mnenja, da običaj izvira iz čarovniške lobanje s svečo na sredini, ki je osvetljeval pot do čarovniških domov. Vsekakor je dejstvo, da so izrezljane buče s svečo na sredini postale simbol Halloweena.

HALLOWEEN V AMERIKI

Prizadeti s težko revščino (1840 – 1844) so imigranti iz keltskih dežel, predvsem Irske, pri katerih se je Halloween najbolj slavil, prišli masovno v Ameriko in uspeli ne samo ohraniti tradicijo Halloweena, ampak jo razširiti tudi na ostale narode. Po drugi svetovni vojni je v Ameriki Halloween dosegel velik uspeh, saj je danes v Ameriki v večini vsa populacija prebivalstva vključena v praznovanje Halloweena. Vpliv Halloweena se je razširil skozi celoten Ameriški kontinent preko Atlantika, celotne Evrope, vse do Afrike in preko Oceana, vse tja do Japonske, Koreje, Filipinov, Avstralije, Nove Zelandije, kakor tudi do Kitajske in Indije. Za vsem tem eksplozivnim širjenjem stojijo močni ekonomski interesi.

STALIŠČE CERKVE

Poganstvo kategorično ne sprejema krščanskega nauka o izvirnem in osebnem grehu, nauka o odrešenju po Jezusu Kristusu in nauka o posmrtnem življenju, vendar verjame v reinkarnacijo in magijo, ki nista združljivi s krščanstvom. Poganstvo je nevarno predvsem zato, ker teži k simbiozi s krščanstvom in s tem povezuje magijo in magijsko prakso s krščanstvom, (krščanski poganizem) ter s tem počasi briše mejo med krščanstvom in poganstvom, k čemu teži tudi Halloween. Katoliška Cerkev spoštuje svobodno voljo vsakega človeka in njegovo pravico do verske svobode iz katere ni izvzeto niti poganstvo tako staro kot novo. Ampak kristjan ima dostojanstvo Božjega otroka, ki ga je dobil pri svetem krstu in ta mu ne dovoljuje, da se udeležuje poganskih praznovanj kot je Halloween. Pravi kristjan se na ta dan ne bo dal »ponovno vpreči v jarem sužnosti« (Gal 5,1), vendar bo živel vzorno med pogani, kot spodbuja apostol Peter: »Ljubi, opominjam vas kot tujce in priseljence! Zdržite se mesenih poželenj, ki se bojujejo proti duši. Lepo živite med pogani, tako da bodo, čeprav vas zdaj obrekujejo kot hudodelce, sprevideli vaša dobra dela in slavili Boga. Zaradi Gospoda se podredite vsaki človeški ustanovi, bodisi kralju kot najvišjemu bodisi oblastnikom kot tistim, ki so od njega poslani zato, da kaznujejo hudodelce in dajo priznanje tistim, ki delajo dobro. Bog namreč hoče, da delate dobro in tako utišate nevednost nespametnih. Živite kot svobodni ljudje, vendar ne tako, da bi bila vaša svoboda zagrinjalo zla, ampak kot Božji služabniki. Vse spoštujte, brate ljubite, Boga se bojte, cesarja spoštujte (1 Pt 2,12).

RECI NE HALLOWEENU, KER:

-          - briše mejo med kristjani in pogani,

-          - spodbuja zanimanje za okultno,

-          - magijske in okultne prakse predstavlja kot nekaj kar nima zlih posledic,

-          - je najsvetejši – sveti dan čarovnic in drugih okultistov,

-          - okultisti in čarovnice, ga uporabljajo za populariziranje svojih okultnih praks in obredov,

-          - v preteklosti so bile na ta dan darovane v določenih obredih človeške žrtve,

-          - satanisti verujejo, da je ta dan edini v letu, v katerem lahko prikličejo satana,

-          - negira obstoj greha, potrebo po Odrešeniku in podpira s krščanstvom nezdružljiv nauk o reinkarnaciji,

-          - ne obstaja nobena dejavnost ali simbol Halloweena, ki ne bi bil povezen s poganstvom.


DOKTRINALNA RAZLIKA MED KRŠČANSTVOM IN ČAROVNIŠTVOM

 

KRŠČANSTVO

ČAROVNIŠTVO

Bog

Sveta Trojica – troedini Boga, en Bog v treh osebah. On je Bog Oče, ki nas je ustvaril, Bog Sin Jezus Kristus, ki nas je odrešil in Bog Sveti Duh, ki nas posvečuje. Je onkraj vsakega spola in istočasno izvor vsakega spola in vsake rodnosti. Zato je istočasno nežen kot mati in strog kot oče.

Duh (Gospodar in Gospodarica) predstavlja vrhovno božanstvo, ki je enako kot »univerzalna pozitivna energija.« Temelj poganske teologije je priznavanje božjega obstoja v vsaki obliki in stvari, ter izpovedovanje njegove prisotnost v nas samih in v vsem okoli nas.

Odrešenik

Jezus Kristus. On je druga božja oseba Svete Trojice in istočasno pravi Bog in pravi človek. Rodil se je za času kralja Heroda, umrl pod Poncijem Pilatom in tretji dan vstal od mrtvih. On je rešil človeka in svet oblasti greha – zla.

Ne obstaja niti izvirni niti osebni greh, prav tako niti absolutno dobro niti absolutno zlo. Ne obstaja v naravi in človeštvu noben defekt-napaka, ki bi potrebovala Odrešenika. Vse je v naravnem ravnotežju v napetosti in delovanju med dobrim in slabim. Glavno pravilo se glasi »Ne škoduj nikomur, deluj kar si želiš!«. Narava nas je ustvarila takšne kakršne nas želi imeti, ne rabimo biti božansko popolni, vendar v skladu z naravo.

Magija

Vsa dela magije in čaranja, kakor tudi ozdravljanja in čaranja za napredek in korist bližnjemu, ki izvirajo iz le-tega, so kršitve prve Božje zapovedi.

Magija je svet obred vsake čarovnice, s katerim želi zagospodovati nevidnim silam narave, nad katerimi in od katerih dobi moč. Razlika med belo in črno magijo je zgolj zunanja, vendar v osnovi med njima ni razlike.

Satan

Zelo inteligentno bitje, ustvarjen od Boga kot dober angel, kasneje se je sprevrgel v Božjega sovražnika.

Ne obstaja absolutno zlo, niti entiteta podobna satanu kot jo izpoveduje judovsko-krščanska tradicija.

Cerkev

Nadaljuje Kristusovo odrešenjskega dela skozi zgodovino in omogoča mesto za srečanje Boga s svojim ljudstvom.

Čarovnice delujejo same ali z drugimi, v magijskem krogu. Magični krog predstavlja posvečen prostor, tempelj ali ''cerkev'', mesto kjer je potencirana energija, katero bodo poslale v želeno smer.

Paradigma

Teocentrična. Bog je središče vsega in je Gospodar nebes in zemlje. Človek je od vseh živih bitij prvi po zakonu narave in ima največjo vendar ne absolutno vrednost. Postavljen je na svet, da ga obdeluje in ohranja.

Biocentrična. Verujejo, da je vse eno. Da smo vsi eno. Eno z Duhom, z bližnjimi, z rastlinami, živalmi, zemljo, elementi, itd. Verujejo v karmo »vsak vzrok ima posledico« oz. vsaka stvar, ki se zgodi sproži reakcijo. Upoštevajo pravilo, kar delaš, se ti bo trikrat pomnoženo vrnilo.

Eshatologija

Ljudje umrejo le enkrat in jih čaka večna sodba (prim. Heb 9,27), po kateri pridejo v nebesa, vice ali v pekel.

Verjamejo v reinkarnacijo, kjer skozi krog mnogih življenj duhovno rastejo. Smrt je nagrada. Telesa kremirajo ali darujejo bolnišnicam.

Religija

Cerkev spoštuje vsako religijo, vendar jih ne izenačuje, varuje se vsakega relativizma in sinkretizma. Enakost v dialogu se nanaša na osebno dostojanstvo vsakega posameznika v skupnem dialogu, vendar ne na enakost na doktrinalni ravni. Jezusa Kristusa, pravega Boga, ki je postal pravi človek ne moremo vzporejati z ostalimi začetniki in ustanovitelji religij.

Ne obstaja samo ena pravoverna religija. Vse religije so enakovredne in vodijo do istega Boga.

 Povzetek in prevod iz knjige: Josip Blaževic, Halloween poganstvo stari i novo, Veritas, Zagreb 2011.

Mladinska srečanja

Mladinska srečanja so vsak petek ob 20.00 uri (v zimskem času ob 19.00). Namenjena so srednješolski mladini. Mladi vabljeni!

ex-gangster, John Pridmore

JOHNPRIDMORE

V spodnjem oknu si lahko ogledate čudovit film, ki ga je o ex-gangsterju, Johnu Pridmoru posnel mladi umetnik in naš faran David Sipoš. John Pridmore je septembra nagovoril mlade v Stični. Pri založbi Družina so izdali tudi njegovo knjigo: Izpoved londonskega gangsterja. 

(Avtor: David Sipoš, vir: YouTube)